Tầm vông

40,000.00

Cây bứng gốc từ bụi lớn

Vô bầu đã đâm chồi

Cao 60cm-1m

Nặng 3kg-6kg

Danh mục: ,