Ôỉ ruột đỏ Đài Loan

35,000.00 30,000.00

Tên gọi: ôi ruột đỏ Đài Loan, ổ trân châu, ổi ruột đỏ

Xuất xứ: Đài Loan

Đặc điểm: ruột dỏ có hạt

Quy cách cây cao 45cm-65cm

ĐT: 0356.135.729