Cây na dứa Đài Loan giống mới trái to gai nhọn

    Cây giống na Đài Loan

    Phương pháp nhân giống: Ghép cành trên gốc thực sinh

    Đặc điểm: Lá to

    Chất liệu trồng: Mùn dừa