Cây giống mít Thái siêu sớm số lượng lớn tại Bến Tre

  • Tên giống: Mít Thái siêu sớm
  • Phương pháp nhân giống: Ghép
  • Tiêu chuẩn TCVN 12355:2018
  • Cây cao: 50cm-70cm
  • Nặng 1,5kg- 3kg
  • Chồi ghép từ vườn ươm cây đầu dòng đã được đăng ký

Liên hệ: 0356.135.729