Mít không hạt

40,000.00

Nguồn gốc Cần Thơ

Cây cao 45cm-60cm

Phương pháp nhân giống: ghép

Đặc điểm: không hat hoặc có một vài hạt lép, ít mủ