Bưởi da xanh cây nhỏ

35,000.00 33,000.00

Xuất xứ Bến Tre

Cây chiết và ghép

Cao 45-70cm

Danh mục: