Bưởi da xanh cây nhỏ

33,000.00

Xuất xứ Bến Tre

Cây chiết và ghép

Cao 45-70cm

ĐT: 0356.135.729

Danh mục: